Tak över huvudet

Bästa teglet äntligen i Sverige!
Tak över huvudet

Taket är husets kanske viktigaste enskilda beståndsdel, och ändå tas det slentrianmässigt för givet. Otacksamt, kan tyckas: Pröva själv att ställa dig på alla fyra över en hund eller liten människa i svår nederbörd för att få en chockerande insikt i de vedermödor som taket ställs inför på daglig basis. Du får nu möjlighet att ge ditt tak vad det förtjänar: S:t Eriks Sverigelanserar nu tegelpannevarumärket Nibra, känt nere på kontinenten som det bästa tegel som kan fås för pengar. Kvaliteten ligger i teglets täthet, som förhindrar minsta tillstymmelse till fukt från att tränga in under ytan, vilket är till extra glädje på våra breddgrader där minusgrader orsakar frostsprängning där vätan sänt in sina förtrupper. Nibraplattorna drabbas inte heller vare sig av småsprickor, av krackeleringar eller av så kallad spindelvävseffekt, ytliga skönhetsfläckar som i regel påstås vara ofarliga av mindre nogräknade fabrikanter. Läs mer på www.steriks.se

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.