https://track.adform.net/C/?bn=72748028

“Tagit stora och viktiga steg på vår hållbarhetsresa”

Beijer Byggmaterial har tagit "viktiga steg" på sin hållbarhetsresa
“Tagit stora och viktiga steg på vår hållbarhetsresa”

Ökat engagemang för hållbarhetsfrågor och ett lanserat digitalt klimatverktyg för miljöredovisning. Beijer Byggmaterial konstaterar i sin årliga hållbarhetsrapport “Beijer På Rätt Väg” att man tagit “viktiga steg” på sin hållbarhetsresa.

– Det är med en otrolig stolthet jag har summerat vårt 2023 och kan konstatera att vi tagit stora och viktiga steg på vår hållbarhetsresa. Den största framgången är att vi lyckats få upp engagemanget för hållbarhetsfrågorna, säger Alexandra Rosenkvist, miljö- & hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial i ett pressmeddelande.

I sin hållbarhetsrapport lyfter Beijer också, bland annat, fram ett nytt hållbarhetsråd bestående av medarbetare med strategiskt viktiga roller med stor påverkan på Beijers hållbara utveckling.

“AMBITIÖS HÅLLBARHETSAGENDA”

För Beijer är hållbarhetsarbetet av yttersta vikt. Det nya hållbarhetsrådet har definierat vad som behöver göras och hur det ska göras.

– Vi har en väldigt ambitiös hållbarhetsagenda på Beijer och den genomsyrar hela vår strategi. Vårt hållbarhetsråd har därför ett viktigt uppdrag och deras arbete har redan resulterat i en gedigen handlingsplan för hur vi ska fortsätta utvecklas inom området, säger Geir Thomas Fossum, vd för Beijer Byggmaterial.

Målen kring Beijers minsking av CO2e-utsläpp är framtagna enligt science based targets och är beräknade för att ligga i linje med Parisavtalet (under 1,5-gradersmålet).

Beijer har också satt mål för att minska sitt avfall och öka kunskapen om hållbarhet inom organisationen.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.