Tag Archives: Vaughan

DMH testar 10 hammare i mellanviktsklassen

Testet har gått ut på att spika i spik efter spik efter spik i en stycke trä. Därefter har det antecknats, det har diskuterats och det har övervägts. Man har dragit viktiga paralleller till med snarlika hammare och noga korrigerat betygen inbördes. Efter detta har det druckits kaffe och snusats snus, varpå man återgått till att slå i fler spikar.