Tag Archives: tema

Tema: försäkringar

Avtalsförsäkringar är ett samlingsnamn för det paket av försäkringar du har genom kollektivavtalet på din arbetsplats, och en central del i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men vad ingår egentligen i det paket som är framtaget för att trygga din arbetsplats? Vad kostar det för företaget? Och vad är alternativen för de företag som inte har kollektivavtal?…