Tag Archives: SCB

Byggkostnadsindex ökade med 1,4 procent i juli — största ökningen sedan 1980

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg på månadsbasis med 1,4 procent i juli jämfört med juni (1,1 procent). På årsbasis steg priserna med hela 14,6 procent — den högsta förändringen i årstakt sedan juni 1980. Det visar ny statistik från SCB. Enligt SCB är den främsta orsaken till utvecklingen den senaste tolvmånadersperioden högre byggmaterialkostnader. Därtill transporter, drivmedel…