Tag Archives: Säkerhet

Höj tryggheten på byggarbetsplatsen

När det gäller brandsäkerhet på en byggarbetsplats finns det klara direktiv från Arbetsmiljöverket kring åtgärder och ansvar. Vad regelverket säger hittar du sammanfattat i rutorna i detta reportage.
DMH har pratat med räddningstjänsten, som utöver regelverket även kan bidra med värdefulla råd och tips. Tips som bidrar till att göra byggarbetsplatsen ännu säkrare. Ytterst kan de rädda ditt och dina arbetskollegors liv.