Tag Archives: rättsfall

Månadens rättsfall: Anställda med kriminellt förflutet?

2017 trädde ett antal nya anbuds- och upphandlingslagar i kraft, som säger att en leverantör ska uteslutas från en upphandling om personer i företaget är dömda för vissa brott och att detta även ska kontrolleras. Vad innebär det här för dig som entreprenör, om du till exempel har en anställd med ett kriminellt förflutet? Gäller det alla brott? Alla anställda? Och viktigast av allt, riskerar det att påverka vilka jobb du kan ta?