Tag Archives: peab

Peab lyfter de psykiska aspekterna av hälsa och säkerhet

Just nu genomför Peab sin arbetsmiljövecka med fokus på det fysiska och psykiska välmåendet i arbetsmiljön.  Inom byggbranschen är fysiska belastningsbesvär vanligt förekommande, men en mer osynlig problematik är psykisk ohälsa. Båda dessa faktorer är något som Peab vill rikta uppmärksamheten mot under sin årliga arbetsmiljövecka. – För mig som platschef är en av nyckelfaktorerna för…