Tag Archives: lag

220 000 kr för skärvor av keramik?

Visste du att du som entreprenör kan få stå för kostnaderna, ofta hundratusentals kronor, om länsstyrelsen bedömer att en gravhög eller gammal bosättning på arbetsplatsen ska utredas eller grävas ut? Eller att fornminnesbrott är en förseelse med fängelse i straffskalan? Vi har tittat närmare på kostnadsansvaret vid arbeten på platser med kulturhistoriska värden.