Tag Archives: juridik

Olagliga stridsåtgärder

Henrik Gustavsson fick sitt företag krossat av Byggnads blockad. Trots att både tingsrätten och hovrätten slagit fast att hans rättigheter kränkts och fackets stridsåtgärder varit olagliga tvingas Henrik betala rättegångskostnaderna – en summa på strax under tre miljoner kronor.

220 000 kr för skärvor av keramik?

Visste du att du som entreprenör kan få stå för kostnaderna, ofta hundratusentals kronor, om länsstyrelsen bedömer att en gravhög eller gammal bosättning på arbetsplatsen ska utredas eller grävas ut? Eller att fornminnesbrott är en förseelse med fängelse i straffskalan? Vi har tittat närmare på kostnadsansvaret vid arbeten på platser med kulturhistoriska värden.

När kunden inte betalar

En situation som de flesta hantverkare någon gång funnit sig i är när kunden, oavsett om det handlar om en privatperson, ett företag eller en myndighet, inte betalar. Men vilka påtryckningsmedel har du egentligen till hands som entreprenör, utöver att gå till inkasso eller fogden? Kan du till exempel ”konfiskera” ett kök som du monterat, avbryta installationen av vatten/el eller vägra att lämna ut nycklarna till ett garage som du byggt?

Månadens rättsfall: Anställda med kriminellt förflutet?

2017 trädde ett antal nya anbuds- och upphandlingslagar i kraft, som säger att en leverantör ska uteslutas från en upphandling om personer i företaget är dömda för vissa brott och att detta även ska kontrolleras. Vad innebär det här för dig som entreprenör, om du till exempel har en anställd med ett kriminellt förflutet? Gäller det alla brott? Alla anställda? Och viktigast av allt, riskerar det att påverka vilka jobb du kan ta?