Tag Archives: byggritning

Dalux vill komma närmare sina svenska kunder

Nu etablerar sig Dalux i Sverige med kontor i Stockholm och Malmö. Dalux tillhandahåller bland annat appen Dalux Field, som integrerar 2D-ritningar och 3D-modeller för användning ute på bygget. Dalux har även lösningar för bland annat avvikelserapportering, egenkontroller, skyddsronder, dokumenthantering och besiktning. Deras olika lösningar används på mer än 1 000 byggarbetsplatser runtom i landet, och…