Tag Archives: Byggföretagen

Byggföretagen: Regeringens höstbudget vänder inte krisen

Regeringens höstbudget kommer inte vända krisen i bostadsbyggandet. Det menar bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.– Byggföretagen välkomnar ett höjt ROT-avdrag men reformen har ingen som helst effekt när det kommer till att bygga fler bostäder här och nu, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Byggföretagen skriver i ett pressmeddelande att “förmågan att finansiera nybyggnation av bostäder…

Byggbranschens Utbildningscenter lanserar VR-utbildningar: “Kostnadseffektivt”

Byggbranschens Utbildningscenter, som är en del av Byggföretagen, erbjuder nu nya VR-utbildningar inom kvartsdamm och fallskydd. Kursdeltagare får genom VR-tekniken möjlighet att uppleva verkliga och farliga situationer utan att vara utsatt för någon risk. Utbildningarna hålls inom utbildningsplattformen Twinsite med leverantören Safe at Site AB. – Vår drivkraft är att ligga i framkant vad gäller…

Ny rapport: Minskat antal arbetsolyckor inom bygg och anläggning

Färre verksamma inom den privata byggindustrin skadas i arbetet. Det visar en ny rapport, som bygger på statistik från Arbetsmiljöverket. Antalet arbetsolyckor som leder till minst en dags frånvaro var färre under 2022 jämfört med föregående år. Det registrerade antalet olyckor minskade från 2 296 till 2 131. Antalet olyckor per 1 000 sysselsatta minskade…

Nåiden Infra vald till första pilot i Bygglyftet: “Kan ge oss rätta drivet”

Det nationella utvecklingsprogrammet Bygglyftet, som ska ge företag i bygg- och installationsbranschen kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld, har mötts med öppna armar. Ansökningarna har strömmat in – och nu har det första pilotföretaget valts ut: Nåiden Infra. Nåiden Infra är ett dotterbolag till Nåiden Bygg och blir alltså valt som första…

Byggföretagen släpper utbildning fri – ska motverka oseriösa aktörer i byggbranschen

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen släpper nu sin nya utbildning “Sund konkurrens online” fri till alla aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn. Tanken är att skapa förutsättningar för framgångsrika, sunda och säkra byggprojekt. Utbildningen är framtagen av experter inom juridik och inom sakområdet sund konkurrens, i samverkan med myndigheter, bygg- och anläggningsbolag, fack och arbetsgivareorganisationer….

Stölder från byggarbetsplatser ökar: “En varningssignal”

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen vill nu se flera åtgärder för att komma till bukt med problemen.– Nu gäller det för både rättsstaten och branschen att hålla emot, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef för Byggföretagen. Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och…

Så vill byggbranschen förbättra kommunernas företagsklimat: “Behöver bli fler som gör jobbet”

Företagare inom byggbranschen ger ett svagt betyg på kommunernas företagsklimat. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet 2023. – Byggbranschen bidrar varje år med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Vi är en bransch vars åsikter kommunerna behöver lyssna på och ta till sig av, så att vi blir…

Juristen: Här är det nya byggavtalet

Efter intensiva förhandlingar under våren, förhandlingar som fortgått flera dagar efter att det tidigare byggavtalet löpt ut (30 april), har Byggnads och motparten Byggföretagen slutligen kommit överens om ett nytt, tvåårigt byggavtal för 64 000 anställda inom bygg- och anläggningsbranschen. Det har sannerligen inte varit någon lätt resa, varken för Byggnads eller Byggföretagen, fram till det…

Carin Stoeckmann omvald till ordförande för Byggföretagen: ”Stolt och glad”

Carin Stoeckmann fortsätter som förbundsordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Detta efter att ha blivit omvald på onsdagens förbundsstämma. Carin Stoeckmann om att ha blivit omvald som förbundsordförande för Byggföretagen: – Jag är mycket stolt och glad över att ha fått förtroendet att fortsätta leda Byggföretagen. I dessa bistra tider är Byggföretagens roll viktigare än…

Avtal klart mellan Byggföretagen och Byggnads

Byggföretagen och Byggnads är överens om ett nytt tvåårigt Byggavtal. Överenskommelsen innebär löneökningar på 7,4 procent.– Avtalet följer märket. Det är glädjande att även bygg- och anläggningsbranschen tar ansvar i ett bistert konjunkturläge. Förhandlingarna har skett i god anda, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Byggföretagen. Byggföretagen och Byggnads är också överens om…

Avtal klart för Väg- och banavtalet: ”Parterna har tagit ansvar”

Byggföretagen har nu träffat en avtalsuppgörelse med Seko. Väg- och Banavtalet följer märket med en löneökning på 7,4 procent under en tvåårig avtalsperiod. – Parterna har tagit ansvar i ett bistert konjunkturläge, säger Martin Ulfving, avtalsansvarig för Väg- och Banavtalet på Byggföretagen. Avtalet mellan Byggföretagen och Seko innefattar även uppgörelser om grundlöner, tillägg för arbete…

Nytt avtal klart för 42 000 tjänstemän inom bygg och anläggning: ”Glädjande”

Byggföretagen har nu träffat överenskommelser med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen om ett nytt Tjänstemannaavtal på 24 månader. Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal medan löneavtalet med Unionen fortsatt är ett pottlöneavtal. Johanna Vilhelmsson, avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet på Byggföretagen, kommenterar överenskommelsen: – Byggföretagen gick in i avtalsrörelsen med en ambition om…