Tag Archives: arbetsmiljöverket

Endast ett av fyra företag uppfyller kraven

När Arbetsmiljöverket granskade hanteringen av farligt kvartsdamm hos kring 750 arbetsplatser redovisades oroväckande siffror. Det stod klart att tre av fyra slarvar. Där det slarvas mest är vid riskbedömningar och åtgärdsplaner. Det farliga kvartsdammet uppstår främst på arbetsplatser där sten krossas eller sågas; exponering till kvartsdamm kan i förlängningen leda till allvarliga sjukdomar såsom stendammlunga,…