Tag Archives: Arbetsmiljö

Höj tryggheten på byggarbetsplatsen

När det gäller brandsäkerhet på en byggarbetsplats finns det klara direktiv från Arbetsmiljöverket kring åtgärder och ansvar. Vad regelverket säger hittar du sammanfattat i rutorna i detta reportage.
DMH har pratat med räddningstjänsten, som utöver regelverket även kan bidra med värdefulla råd och tips. Tips som bidrar till att göra byggarbetsplatsen ännu säkrare. Ytterst kan de rädda ditt och dina arbetskollegors liv.

Uppföljning: Det farliga dammet

Vårt stora reportage om det farliga dammet på svenska arbetsplatser i DMH #2, 2019 är ett av de reportage som genererat mest feedback från er som läser tidningen, vilket vi såklart tycker är positivt. ”Jättebra, och viktigt att ämnet uppmärksammas” tyckte de allra flesta, men också att det fanns betydligt mer att skriva om, utbildning, service av maskiner och Arbetsmiljöverkets nya regelverk till exempel. Sagt och gjort: här är uppföljningen av vårt reportage ”Det farliga dammet”.  

Det farliga dammet.

Under de senaste åren har problemet med farligt damm aktualiserats. 2015 skärptes Arbetsmiljöverkets föreskrifter för kvarts- och stendamm i arbetsmiljön, och 2018 införde EU ett bindande gränsvärde för respirabelt kvartsdamm inom EU, ett direktiv som samtliga medlemsländer förväntas följa.