Tag Archives: Afa Försäkringar

Allvarliga arbetsskador minskar

Antalet allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro minskar i branscher som påverkats negativt av pandemin. Det visar Afa Försäkringars årliga rapport. Enligt Afa Försäkringars årliga rapport minskade antalet allvarliga arbetsolycksfall år 2020 från 2,6 olycksfall per 1 000 sysselsatta till 2,4. I rapporten framgår det att pandemin haft en effekt på statistiken eftersom arbetsmarknaden påverkats och…