Swisspearl vann innovationspriset InfraAwards 2023

Swisspearl vann innovationspriset InfraAwards 2023

Med sitt bidrag “Skräp på väg – in i förändringen” kammade Swisspearl hem segern i innovationstävlingen InfraAwards. En tävling som syftar till att forma morgondagens hållbara transportinfrastruktur.

Det slängs mycket byggspill och rivningsmaterial i onödan. Projektet “Skräp på väg – in i förändringen” vill råda bot på detta problem genom att främja en cirkulär och resurseffektiv användning av fasadskivor i fibercement när bullerskärmar byggs.

– Vi är jätteglada för vinsten. Bullerplank upplevs ofta som väldigt tråkiga, långa och enformiga, säger Anna Ranow, marknadschef på Swisspearl, som också kom på idén.

– Men så behöver det inte vara om man ser variation i återanvänt material som en estetisk tillgång istället som ett problem. Särskilt när materialet i övrigt är synnerligen lämpat för bullerplank eftersom det är extremt tåligt för väder och vind, underhållsfritt och har en mycket lång livslängd.

JURYNS HYLLNING

Vinnarteamet får upp till 500 000 kronor för att förverkliga sin idé.

Juryns motivering: “Bidraget visar ett spännande grepp med ett producerande företag, som tänker utanför sina systemgränser. En stor utmaning för att nå cirkulär ekonomi, är att överbrygga informationsgap. Att länka samman materialflöden genom tre branscher: producerande industri, bygg- och anläggning/infrastruktur är en angelägen uppgift. Extra intressant är ansatsen kring “design med variation” som en möjliggörare. “Skräp på väg” kan bidra till en attraktivare stadsmiljö genom arkitektoniskt genomarbetade gestaltningar, inom ett område som hittills i första hand har präglats av funktion”.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.