Swerocks nya tvättanläggning gör bolaget självförsörjande på betongsand

Swerocks nya tvättanläggning gör bolaget självförsörjande på betongsand

Swerock har byggt en stor moräntvätt i skånska Blentarp. Bolaget blir därmed självförsörjande på högkvalitativ betongsand till två av sina närliggande betongfabriker.

Den nya anläggningen är på cirka 400 kvadratmeter. Förutom fördelen med att Swerock blir självförsörjande på högkvalitativ betongsand till två av sina närbelägna betongfabriker görs också en stor besparing för klimatet.

Moräntvätten matas med avbaningsmassor från täkten i Blentarp och kan producera 300 ton per timme. Avbaningsmassorna har tidigare inte haft något särskilt användningsområde – fram tills nu. Genom att tvätta och sortera avbaningsmassorna menar Swerock att nya produkter kan skapas till bygg- och anläggningsprojekt.

SLIPPER IMPORTERA

En produkt som kommer från moräntvätten är så kallad 0/2-sand (betongsand), partiklar med en storlek upp till 2 millimeter, som är en viktig beståndsdel inom betongproduktion. Detta ersätter den naturgrus som tidigare har importerats från Danmark.

– För Swerocks del är det en stor fördel att kunna använda våra egna resurser till vår betongtillverkning istället för att importera. Tack vare det kan vi bättre anpassa produktionen efter kundens behov. Det blir dessutom en lägre klimatpåverkan när man minskar transporterna med fartyg och lastbil från grannlandet, säger Jonas Engdahl, arbetschef på Swerock.

ÅTERANVÄNT VATTEN

Det vatten som används i tvätten återanvänds i hög grad och cirkuleras runt genom en sedimenteringsanläggning.

Betongsanden från Blentarp används i produktionen vid Swerocks betongfabriker i Ystad och Malmö. Betongen används till att bygga allt från hus till broar.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.