Swerock vill se utökat samarbete för att nå klimatmålen: “Ensam är inte stark”

Swerock vill se utökat samarbete för att nå klimatmålen: “Ensam är inte stark”

År 2030 ska bygg- och anläggningsbranschen ha halverat de klimatpåverkande utsläppen. Därför vill nu Swerock se ett utvidgat samarbete mellan aktörer inom branschen.
– Vår bransch är en stor del av problemet. Därför vill vi vara en aktiv del av lösningen. För att uppnå både branschens och Swerocks miljömål behövs nya samarbeten mellan aktörer i hela värdekedjan, säger Mats Norberg, VD för Swerock Norden. 

Swerock har som övergripande mål att arbeta med cirkulära material, vilket innebär minsta möjliga påverkan på klimatet. Det betyder en fossilfri produktion och distribution i alla led.

Men Swerock vill nu se ett vidgat samarbete mellan aktörer inom branschen för att nå klimatmålen år 2030.

– Vår verksamhet står i fokus när det pratas om miljömässig omställning. Swerock påbörjade sin omställning för flera år sedan, och vi siktar på att bli en förebild i branschens viktiga arbete. Ska vi kunna ställa om till en mer hållbar morgondag handlar det om att ställa upp redan idag. I detta angelägna omställningsarbete kan jag konstatera att ensam inte är stark. Det ställer i praktiken helt nya krav på alla aktörer. Från beställare till entreprenör och inte minst politiska beslutfattare, säger Swerocks VD, Mats Norberg, i ett pressmeddelande. 


swerock, mats Norberg
Mats Norberg, VD för Swerock Norden

Swerock har redan investerat i flera forsknings- och utvecklingsarbeten som har legat till grund för företagets framgångsrika ECO-koncept. I ECO-Betong har cement ersatts med Merit, ett alternativt bindemedel som är framställt av en biprodukt från stålindustrin.

På det sättet kan betongens koldioxidutsläpp sänkas med upp till 50 procent. Förra året var det premiär för ECO-Ballast som är en kvalitetssäkrad, miljö- och hälsodeklarerad ballast tillverkad av hundra procent återvunna råvaror.

– Både ECO-Betong och ECO-Ballast är resultat av våra forskningsinitiativ. Vattenrening och biologisk mångfald är också betydelsefulla områden där vi har kommit långt. Vi ställer om och vill att alla ställer upp för att vi ska nå våra gemensamma mål, både internt inom Swerock och hos andra aktörer, förklarar Mats Norberg.

SÄKRA LÖNSAMHETEN

Ur ett företagsperspektiv är Swerocks omställningsarbete också en förutsättning för att säkerställa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. 

– Det hjälper oss att hitta nya affärsmöjligheter och strategiska partnerskap, skapa intern stolthet och attrahera nya medarbetare. Kompetensförsörjningen går hand i hand med ett äkta och trovärdigt miljöengagemang, konstaterar Karin Bergkvist, Hållbarhets- och innovationsstrateg på Swerock Norden.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER