Svenskt Trä: Växande trend för trästommar inom offentlig sektor

Byggnader som efterfrågas av offentlig sektor inom vård, skola och omsorg uppförs allt mer med trästomme
Svenskt Trä: Växande trend för trästommar inom offentlig sektor

Offentliga beställare väljer allt mer bygglösningar med låg klimatpåverkan. Enligt statistik från oberoende marknadsanalysföretaget Prognoscentret är hela 40 procent av de byggnader som efterfrågas av offentlig sektor inom vård, skola och omsorg uppförda idag med trästomme.

Och trästommar förväntas ta mer marknadsdelar från konstruktioner i stål och betong. 2026 uppskattas 49 procent av byggnaderna inom offentlig sektor (vård, skola och omsorg) ha trästomme.

– Jag tror att materialvalet beror på ett ökat klimatmedvetande, men också att man vill skapa trivsamma och behagliga miljöer som påverkar lärande, utveckling och tillfrisknande i en positiv riktning, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä i ett pressmeddelande. Ytterligare faktorer som talar för valet av trä- och limträstommar är de korta byggtiderna och materialets flexibilitet. Det underlättar vid eventuella framtida förändringar och om ytorna behöver disponeras annorlunda.

VÄRMLAND GÅR I BRÄSCHEN

I Värmland har regionen blivit först i landet att planera och bygga ett mottagningshus för dagvård och öppenvård med trästomme i Karlstad. Trästommen leder till att klimatberäkningen blir cirka 40 procent lägre än medelvärdet för sjukhusbyggnader, eller cirka 2 400 ton i minskade koldioxidavtryck jämfört med medelvärdet för sjukhusbyggnader, enligt regionens presentation.

– Det är tydligt att kraven på klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader som började gälla i januari 2022 fått ett stort genomslag. Från träindustrins sida hoppas vi även på att regeringen inför ambitiösa gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Det tjänar både klimatet och träbyggandet på, säger Fröbel.


limträ stomme, limträstomme
På Morö backe skola i Skellefteå har man valt att bygga skolan med stommar i limträ. Foto: Patrick Degerman.

Allt fler väljer också att bygga kontorshus med trästomme tack vare de positiva effekter materialet har, bland annat kortare produktionstid och minskat antal transporter kopplat till materialets låga vikt.

En varm, funktionell och trivsam arbetsmiljö med lågt klimatavtryck är argument som gör det lättare att både hyra ut lokaler och behålla befintliga hyresgäster.

– Svenska limträtillverkare står väl rustade inför den ökade efterfrågan som prognosticeras för trästommar. De har ett starkt fokus på hållbarhet och innovation, där färdiga koncept- och systemlösningar samt resurssnål tillverkning med närproducerad råvara från svenska skogar, förstärker trästommens konkurrenskraft som byggmaterial, säger Johan Fröbel.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.