Studie om fukt på kallvindar

De senaste åren har mögelskador blivit ett vanligare problem på uteluftventilerade kallvindar. En ny studie syftar till att öka kunskaperna om fukt och temperatur I sådana konstruktioner.
Studie om fukt på kallvindar

Mer välisolerade vindsbjälklag samt lokal värmekälla med varm skorstensstock som ersatts av andra uppvärmningsformer. Sådana faktorer har bidragit till att fukt- och mögelskadorna ökat i uteluftventilerade kallvindar de senaste decennierna.

Detta konstateras i en ny rapport från Lunds universitet. Studien har genomförts på avdelningen för byggnadsfysik, i syfte att bättre kunna förutsäga fukt- och temperaturtillstånd i byggnader med kallvindar försedda med diffusionsöppna underlagstak. Fältmätningar har gjorts i ett provhus. Tanken har varit att undersöka hur klimatet på en kallvind med traditionellt underlagstak skiljer sig från en lösning med modern ångbroms.

Slutsatsen är att det inte blir några avgörande skillnader i fukttillstånd vid jämförelse av två olika underlagsmaterial på råspont. Underlagstaken i undersökningen utgjordes av traditionell takpapp och ett diffusionsöppet underlagspapp. I den mån det fanns skillnader var det oftast till det diffusionsöppna underlagstakets fördel.

Rapporten redovisar även en litteraturstudie. Den samlade bilden är att uteluftventilerade kallvindar är en riskkonstruktion, speciellt om de är välisolerade.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.