Stort antal utbildningar inom samhällsbyggnad ratas medel av MYH: ”Regeringen behöver tillsätta mer”

Stort antal utbildningar inom samhällsbyggnad ratas medel av MYH: ”Regeringen behöver tillsätta mer”

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har nyligen aviserat vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljas medel att starta 2023. Inom samhällsbyggnad och byggteknik beviljas endast 63 av totalt 164 ansökningar medel. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen ställer sig nu frågande till MYH:s beslut.
– Med begränsade resurser väljer MYH att prioritera teknikområden för att underlätta klimatomställningen inom industrin. Tyvärr drabbas platserna inom samhällsbyggnad, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Byggföretagen.

Inom områdena samhällsbyggnad och byggteknik beviljas alltså endast 63 av totalt 164 ansökningar medel. Det innebär att MYH säger nej till drygt 60 procent av ansökningarna.

– Sverige har stora behov av bygg- och anläggningsinvesteringar i hela landet. Med begränsade resurser väljer MYH att prioritera teknikområden för att underlätta klimatomställningen inom industrin. Tyvärr drabbas platserna inom samhällsbyggnad, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Byggföretagen i ett pressmeddelande.


Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Byggföretagen.

Bland de avslagna utbildningarna kan nämnas utbildningen till byggledare i Sundsvall. En utbildning som branschen varit med att ta fram då behovet av arbetsledare i Södra Norrland är stort.

– Branschen har gjort ett stort jobb och tagit fram en utbildning som exakt matchar behoven i Västernorrland. Vi har ännu inte fått tagit del av skälet till avslaget – men det är anmärkningsvärt då närmaste utbildning ligger 15 mil ifrån Sundsvall och endast har nio platser, säger Towe Emtfeldt Ersson, Byggföretagen i Västernorrland.

”TRÄFFSÄKER UTBILDNINGSFORM”

Byggföretagen framhäver statistik från SCB, som visar att nio av tio som läst en yrkeshögskoleutbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik gick vidare till anställning. Och dessutom att utbildningarna har bidragit till bättre jämställdhet och mångfald i branschen.

– Yrkeshögskolan är en träffsäker utbildningsform som är viktig för Byggföretagens medlemsföretag. Med implementeringen av det nya omställningsstudiestödet ser vi ett växande intresse till yrkesväxling. Därför behöver regeringen tillsätta mer medel så att vi kan få till fler utbildningsplatser i hela landet, säger Elin Kebert.

Totalt beviljade MYH 35 000 platser – varav närmare 11 000 med start hösten 2023.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.