Stora Enso lanserar byggnadslösning med lägre koldioxidavtryck

Stora Enso lanserar byggnadslösning med lägre koldioxidavtryck

Stora Enso lanserar nu byggsatsen Sylva i massivt trä. Lösningen är tänkt att ge kortare byggtid, hälsosammare byggnader att vistas i och fastigheter som även binder koldioxid.

Byggsatsen Sylva består av prefabricerade, skräddarsydda delar som levereras vid rätt tidpunkt till byggarbetsplatsen och är Stora Ensos sortiment av vidareutvecklade och prefabricerade produkter som exempelvis korslimmat trä (CLT), fanerlaminatträ (LVL) och limträ (GLT).

– En av de främsta anledningarna till att koldioxidutsläppen från byggbranschen har nått de högsta nivåerna någonsin är att branschen alltid förlitar sig på koldioxidintensiva material, som exempelvis stål eller betong, säger Lars Völkel, Executive Vice President, divisionen Wood Products på Stora Enso i ett pressmeddelande.


Lars Völkel, Executive Vice President, divisionen Wood Products på Stora Enso

– Beroendet av dessa material kommer att avvänjas med hjälp av nyskapade tekniska lösningar framtagna i massivt trä. I dag kan vi bygga komplexa konstruktioner som väger ¼ mot armerad betong helt i trä, och nu gör vi det ännu enklare tack vare Sylva.

OPTIMERAD ANVÄNDNING

De skräddarsydda väggarna, bjälklagen, taken, trapporna, balkarna och pelarna innebär optimerad användning av massivt trä, vilket passar alla olika typer av byggnader. De kan även anpassas utifrån behoven i varje projekt. 

Stora Ensos automatiserade produktionslinje för ytbehandling, som byggs i Ybbs, Österrike, kommer att öka värdet och kvaliteten på produkterna i Sylva-byggsatsen. Den högkvalitativa vattenbaserade ytbehandlingen skyddar mot fukt, UV-ljus och insekter.

“KOLDIOXIDSNÅL BYGGPROCESS”

Detta resulterar i kortare byggtider och lägre kostnader för byggföretagen samt ökat mervärde i och med förbättrad produktkvalitet.

– Genom att leverera prefabricerade och installationsklara byggkomponenter såsom väggar, bjälklag och tak till byggarbetsplatserna anpassar vi oss efter den ökande trenden av offsite produktion och erbjuder samtidigt en lösning på byggbranschens personalbrist. Sylva by Stora Enso skapar helt nya förutsättningar genom att ersätta betong och stål med förnybart trä vilket möjliggör en cirkulär och koldioxidsnål byggprocess, säger Mathieu Robert, Head of Building Solutions. 

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.