Stämplad och klar

”Sena”, ”slarviga”, ”otrevliga” och ”svarar aldrig på mail” är några av de mindre smickrande egenskaper som många associerar hantverkare med. Men likt fair-trade märkning för choklad och kaffe har det krupit upp en marknad för att få sig en kvalitetsstämpel.
Stämplad och klar

En hantverkare och hans firma blir inte långvariga på marknaden om de lämnar kunder med en bitter eftersmak. Förtroende, att skaffa sig ett gott rykte i bygg- och hantverksbranschen, är A och O. Speciellt när man under sökningen ”hantverkare” på till exempel twitter, hittar en lång rad av frustrerade svenskar som beskriver hantverkare som kommer för sent, för tidigt, eller inte alls.
Detta glapp mellan beställare och utförare, privatpersoner/företag respektive hantverkare, har flera entreprenörer på senare år sett en möjlighet att slå mynt av. Alla de företag som säljer märken som ska signalera kvalité och god affärssed säger att deras drivkraft är att koppla ihop trygghetstörstande kunder med hantverkare som är seriösa och sköter sig. Men det kostar alltid för dig som hantverkare att ansluta dig.

Officiella märken
Alla märken vi på DMH har stött på är designade för att se så officiella ut som möjligt. Företagen vet att man som konsument dras till märken som liknar officiella stämplar och certifieringar, till exempel sådana som de Elsäkerhetsverket delar ut. Du som proffs vet bäst vilka certifieringar du måste ha, men för en konsument är det inte lika lätt: för han eller henne kan det se mer seriöst och proffsigt ut om du har till exempel märket för R-företagen på bilen när du ska bygga badrum, än att du är ordentligt certifierad av BBV, (Byggkeramikrådets ”Branschregler för Våtrum”) eller auktoriserad enligt GVK (Svensk Våtrumskontroll). Så vilket märke ska man välja att söka, om något?
Flera som säljer denna typ av märken är kopplade till någon form av offerförmedlingssajt, och alla har någon form av kravlista för dig at leva upp till för att du ska få tillstånd att bära deras märke. Vi har valt ut tre stycken företag som förvaltar de tre stämplarna som är svårast att få: brabyggare.se, R-företagen samt Svensk Hantverkskontroll.

Olika affärsidé
Brabyggare, R-företagen samt Svensk Hantverkskontroll säljer alla möjligheten att få en kvalitetsstämpel, men de är inte kinesiskt lika till affärsidén eller verksamhetsområdet: där R-företagen och Svensk Hantverkskontroll är ”rena” kvalitetsstämplar förmedlar Brabyggare offerter från kunder. De menar att det ger en bredd till sina anslutna medlemmar samtidigt som de får stämpeln.
– Jag hörde av en hantverkare som tyckte det var skönt att få kunder som inte bara var kompisens brorsa. Och till skillnad mot andra offertförmedlingstjänster, såsom Servicefinder och Offerta, så ligger vi lågt prismässigt, säger Anna Gyldner på brabyggare.se.
Alla tre kvalitetsstämplarna försöker att ta ett brett grepp om den entreprenör och hantverkare som vill gå med, vilket är en nisch lika mycket som något annat. Men det finns en hel del att tänka på innan du skriver upp dig.

Förberedelser
Åsa Grönblom driver eget företag som kommunikationskonsult och inom marknadsföring. Hon skriver regelbundet för DMH och har studerat bygg- och hantverksbranschens sätt att kommunicera. Hon menar att steg ett, innan man ger en massa pengar för en stämpel, är att finnas där för sina kunder och se till att man är kontaktbar.
– Man är inte entreprenör bara för att man är hantverkare, man är hantverkare först och företagare i andra hand. Det skulle generera mer att ha en hemsida som funkar i mobilen än att lägga pengar och tid på en stämpel. Det handlar om hur man gör sig tillgänglig för sina kunder. Tänk efter: ibland är det lite för tidigt att lägga pengar och tid på att uppfylla kraven för en stämpel, säger hon.
Och det ska vara hårt att få en stämpel, menar Åsa, både för konsumentens trygghet och från branschen. Du som företagare ska vilja ansluta dig till en stämpel som är hård men rättvis.
– Om du har en tvist med en kund och slänger på luren när han eller hon ringer ska du ut. Det måste vara solitt. Och från hantverkarens sida måste det finna en genuin tanke när man går med, inte bara ”what’s in it for me?”. Man måste ta det på allvar, säger Åsa.
Eftersom det i de flesta sådana här stämplar finns ett vinstintresse och en affärsmodell som bygger på avgiften för stämpel, måste man vara medveten om att det kan leda till att man plockar in medlemmar som inte håller måttet. Och att man är blind för de misstag som nuvarande medlemmar gör. Bland det viktigaste när det gäller kvalitetsstämplar är att det finns konsekvenser när man bryter mot dem.
– Vissa stämplar är rätt urholkade, de betyder inte så mycket. Detta är vanligt inom livsmedelsbranschen, men även till synes seriösa företag som UC (1) säljer ju till exempel kreditvärdigheten AAA till företag (2), säger hon.
Hon trycker på att du ska kolla upp innan du bestämmer dig för någonting, bland annat hur du hade tänkt exponera den, samt vilka villkor finns kopplade till den. Tänkt också på hur misstag och fel ska hanteras, både av dig och av företaget som utfärdar stämpeln. För även om du som företagare vill vara perfekt utåt mot de blivande kunderna, så menar Åsa att det är lika viktigt att kunna erkänna ett misstag.
– Kolla upp hur företaget som säljer stämpeln kommer bete sig om du gör fel. Kommer de att berätta hur du ska göra? Det gäller att inte sopa det under mattan. Och hur hanterar du ett fel? Grunden är kundvård, säger Åsa.

Verksamheten
Johan Akterhed är vd för R-Företagen, och han håller med Åsa Grönblom om att det måste finnas en seriositet bakom stämpeln. Han trycker på att just R-företagen försöker ta ett helhetsgrepp.
– Det finns andra sätt att visa att man är duktig. Men nästan alla är antingen väldigt tekniska, såsom våtrumslicensiering, eller tandlöst breda, liksom ISO2600, CSR. Den sistnämnda är utformad för stora företag, där de också kan välja att utesluta stora delar av sin verksamhet ur analysen. Hur seriöst är det till exempel när H & M kan välja bort sin produktionsdel i Indien? Säger Johan Akterhed, vd för R-Företagen.
Hans affärsidé är att redan anslutna företag eller kunder ska rekommendera företag som de tycker borde ansluta sig. Sedan utlovar Johan en diger utprovning.
– Vi kollar upp F-skatt, momsregistrering, tittar på ägarstruktur, betalningsanmärkningar och tittar på individnivå på styrelsen. Detta brukar ta en månad, säger Johan Akterhed.
För honom är det viktigt med tidigare referenser. Och som en omvänd arbetsintervju väljer då Johan och R-företagen att prata med hantverksfirmans tidigare anställda. Men de vill inte ha en serverad till sig.
– Det bästa är att få ut en lista med tidigare anställda så vi kan välja själva. Det är också viktigt att prata med kunderna för att få en uppfattning om hur företaget beter sig, säger Johan.

Storlek
R-företagen, med Johan Akterhed i spetsen, är störst i södra Sverige och har cirka 450 anslutna företag, medan Brabyggare har cirka 2000. Svensk Hantverkskontroll (med stämpeln ”SÄK”) har bara cirka 80 anslutna hantverkare. Men, menar grundaren Tomas Vennerlöf, storleken är inte allt:
– Det är viktigare att man är hårdare med intagningskraven för att visa att man är seriös. Vi har ingen marknadsföring för att få företag att ansluta sig till oss, utan de söker istället upp oss, säger han.
Tomas menar att en av de största skillnaderna mellan Svensk Hantverkskontroll och de andra två utmanarna är att de ser på helheten hos de som ansöker.
– Till exempel så nekar vi dem inte per automatik om de har en skuld till kronofogden, vi väljer att kolla på varför de har skulden. Har de till exempel blivit blåsta? Då kan vi acceptera det, vi vill ge dem en chans. Skillnaden är att vi är hantverkare som kollar hantverkare. Vi är inte entreprenörer eller datanördar som fick en idé och startade ett företag, säger Tomas.

Tycke och smak
Där R-företagen och Brabyggare har ett rad tydliga kriterier som man ska leva upp till för att får stämpeln och för att få behålla den, väljer istället Tomas Vennerlöv att vara mer kamratlig och efter eget huvud känna av hur du är som hantverkare.
– Jag har över 35 år i branschen, och det har mina kollegor här också. Det gör att vi snabbt kan avgöra om du är seriös eller inte, säger han.
R-företagens svar på detta är så kallade referensgrupper, som består av chefer och yrkesmän i respektive stad och bransch som bedömer dig innan du tillåts gå med.
– Det finns på 20-25 orter, och vi frågar de lokala och regional delarna om vi har en ny företagare som söker. Det kan vara näringslivssekreterare och chefer. Vi har en sådan inom bygg- och hantverksbranschen också, men inte i Stockholm, kommenterar Johan Akterhed, vd för R-Företagen.

Släpp girigheten
Men om man då klarar sig igenom och får stämpeln, kan man förvänta sig att fler och fler kunder söker sig till en? Signalerar just den stämpeln någonting? Av de tre hantverkare som DMH pratat med som har dessa stämplar är det ingen som upplevt att jobben haglat över dem efter att de fått stämpeln. Och man ska inte vara för girig, menar Åsa Grönlund. Kanske finns det andra, mjukare världen som inte direkt kan kvantifieras till pengar men som över tid gör dig till både bättre arbetsgivare, entreprenör och hantverkare. Den stämpeln kanske medvetet eller omedvetet pressar dig att prestera ännu bättre, ger ett rättesnöre samtidigt som organisationen bakom stödjer dig i frågor som arbetsmiljö, hur man ska bete sig som arbetsgivare samt även hur man kan tänka som ägare.
– Det kanske inte ger fler affärer eller mer affärer, det kan också vara att man är certifierad som en bra arbetsgivare. Det kan fälla andra typer av avgörande som inte genererar pengar direkt men som företagarmässigt är positivt, säger Åsa. 

Vilket ska man välja?
Det finns många olika kvalitetsstämplar för företag, de flesta är kopplade till någon form av offertjänst. Svensk Hantverkskontroll, R-företagen och Bra byggare är de tre som ställer högst krav på dig för att du ska få ansluta ditt företag.
Svensk Hantverkskontroll, ”Den personliga”, startades 2007 och riktar sig lika mycket till kunder som till hantverkare. För hantverkaren erbjuder de konsulttjänster och rabatterade kurser, och för kunder har de en ”fråga experten”-spalt på hemsidan. De trycker hårt på att de själva är hantverkare och därför är bättre än konkurrenterna på att upptäcka fel och oegentligheter hos sina medlemmar.
Stämpel: SÄK (”Seriositet – Ärlighet – Kunskap”)
Kostnad: 325 kronor/mån
Antal anslutna företag: Cirka 80 st.
SÄK

R-Företagen, ”De etiska utbildarna”, har sin verksamhet i huvudsak i södra Sverige. En av sätten de skiljer ut sig på är att man måste bli rekommenderad av någon som redan är medlem för att få gå med. De har också ett starkt fokus på ”god företagarkultur” då de bland annat håller i etikseminarium för hela företaget.
Stämpel: R (”Rekommenderat företag – Affärer – Attityd – Etik”)
Kostnad: 625 – 1333 kronor/mån (beroende på företagets storlek)
Antal anslutna företag: Cirka 450 st.
R-företagen

Brabyggare ”De som erbjuder annat” är ett dotterbolag till Villaägarnas riksförbund. Tanken är att det ska vara ett trygghetssystem från båda hållen, med kvalitetssäkrade hantverkare som gör jobb åt Villaägarnas medlemmar. Erbjuder en offertförmedlingstjänst till anslutna hantverkare.
Stämpel: Villaägarna (”Godkänd av villaägarnas riksförbund”)
Kostnad: 998-1655 kronor/mån
Antal anslutna företag: Cirka 2000 st.

Villaägarna-stämpel

Röster om de olika alternativen
Precis på samma sätt som dessa företag tar in information från dina kunder innan de låter dig gå med så vill vi presentera röster från medlemmar som är med nu. Varför gick de med? Vad förväntade de sig och vad har de fått ut av det?

Peter Björnstedt 2

Peter Björnstedt, PS Elektriska AB,
medlemmar i Brabyggare

Varför? – Vi gick med nästan helt och hållet för offertförmedlingen. Vi var med i Svensk Hantverkskontroll (SÄK) i ett antal år förut, men i jämförelse så funkar bra byggare bäst för oss. Vi var inte så intresserade av att utveckla stämpeln utan mer intresserade av sysselsättningen.

Förväntningar? – Nu har vi börjat använda Brabyggare igen efter ett längre uppehåll eftersom vi vill ta in fler jobb från privata kunder. Förväntningarna var nog mest att använda deras förmedling.

Resultat? – Jag vet inte om det ligger så mycket vikt just i märket ”Brabyggare”, tror mest att vi har goda kundomdömen. De har inte hört av sig på något sätt under tiden för att kolla att vi sköter oss, så jag är osäker på deras kvalitetsuppföljning. Jag tycker att det har fungerat bra, men använder man det inte ofta blir det snabbt dyrt. Vi betalar 15 900 kronor om året, det är mycket, men får man in några jobb så har man hämtat hem det.

Varför? – Jag är bekant med Johan som driver det, och vi kände att det var bra att få ett kvitto på att man är seriös. Det ska vara ett kvitto på att man är seriös. Sedan känner jag han som driver det. Det är ett nätverk av företagare i Sverige, framförallt samlade i Småland.

Eskil Bjurfäll Mälar-Lift medlem i R-Företagen

Eskil Burefjäll, vd för Mälar-Lift,
medlemmar i R-företagen

Förväntningar?  – Hade inga större förväntningar. Vi går på något seminarium när de anordnar det, och det är några duktiga näringslivsgubbar som håller på.

Resultat? – Det är väl att vi försöker ha en etisk kompass när man jobbar. Vi har nog inte fått fler kunder, men det ger oss en vägledning att göra rätt: inte jobba med svarta pengar eller andra konstigheter. Vi är dessutom troende kristna, så vi försöker hålla en högre moral än majoriteten. Vi betalar 5-6000 per år. Det tycker jag det kan vara värt att stödja det här.

Varför? – Vi var med när de startade upp Svensk Hantverksförmedling, en offertförmedlingssida som jag tror är vilande nu.  Sedan följde vi med över när de startade SÄK-märket.

Niklas Nordin150916_6

Niklas Nordin, Frösunda Kakel och VVS AB,
medlemmar i Svensk Hantverkskontroll

Förväntning? – Inga egentligen på SÄK-märket. Jag vet inte hur många som har den stämpeln, jag tror det är bättre att vi har Branschregler Säker Vatteninstallation och Kvalitetssäkringen från PER. Jag är ute mycket hos kunder, och nio av tio frågar efter de behörigheterna, men ingen frågar om SÄK-stämpeln. Det vet de inte vad det är.

Resultat? – Andra saker ger mycket mer, till exempel att man betalar för att hamna högt upp på Google och att man har en facebooksida med lite liv i.

Checklista innan du skaffar en stämpel
Marknadsföraren Åsa Grönlund slår ett slag för att du ska tänka som en entreprenör innan du kopplar din häst till en kvalitetsstämpel.
Hur ska du exponera den? Pengarna och tiden du lägger på en stämpel är bortkastade om du inte visar upp den någonstans.
Vilka villkor finns kopplade till den? Det handlar inte bara om vad det kostar, utan även vad du förväntas leva upp till. Krävs det att du genomgår kurser, får du ha skulder, kommer din firma att användas i märkets egen marknadsföring?

Rättelse:
(1) Ratingmodellen AAA används av Bisnode, inte UC.
(2)  Nivåerna i kreditvärdighet måste uppfyllas och går därmed ej köpa.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER
Det här är en annons | Till sajten >