Solcellsboomens baksida

Sverige upplever en solelsboom. Men det stora intresset för att installera solceller har inte bara gett fler arbeten för installatörer, det har samtidigt öppnat för ”lycksökare” och oseriösa företag utan kunskap om regelverket. Nu sätter branschen dock ned foten. Under våren 2021 har tre stycken icke auktoriserade företag dömts i Förvaltningsrätten med kännbara viten som följd.
Solcellsboomens baksida

Bara under 2020 installerades cirka 22 000 nya solcellsanläggningar i Sverige, vilket gör att vi i dagsläget är uppe i över 66 000 stycken – en ökning med nästan 50 procent jämfört med 2019. Ingenting talar heller för att ökningen ska stanna av. I en ny Sifo-undersökning på uppdrag av konsultföretaget Ecster genomförd februari 2021 svarade som exempel nästan var femte tillfrågad husägare att de planerar att skaffa solceller under 2021. Incitamentet är framför allt lägre elkostnader och en hållbar livsstil i stort.

Vem installerar då alla dessa anläggningar? I den bästa av världar hade svaret varit ”auktoriserade installationsföretag med god kännedom om både arbetsmiljö och regelverket för själva installationen. Nu är verkligheten en helt annan. Redan 2017 slog Elektrikerför-bundet larm om sett stort antal felaktigt utförda installationer.

Och i ett pressmeddelande året efter (2018) bekräftade Länsförsäkringar att så många som fyra av fem av de solcellsinstallationer som de besiktigade hade brister. Och sedan dess har ett flertal aktörer i branschen vittnat om samma sak.

ÄVEN DELMOMENT

En sak som de flesta kritiker kan enas om är att en stor del av problemet har med lagstiftningen att göra, eller rättare sagt bristen på tydliga riktlinjer.

Lite kontext: Fram tills 2017 var det möjligt för ett elinstallationsföretag att göra en besiktning av en solcellsanläggning, och därefter (om installationen var korrekt utförd) skriva på ett godkännande där de tog ansvaret för anläggningen. I och med den nya ellagstiftningen som infördes 2017 är det dock ägaren av solcellsanläggningen som är ansvarig den, och att eventuella brister åtgärdas på ett korrekt sätt.

Eftersom alla solcellsanläggningar klassas som starkströmsanläggningar föreskriver lagen att installationen ska utföras av behörigt elinstallationsföretag som är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister och har ett egenkontrollprogram (obligatoriska rutiner för att elinstallationsarbete på företaget utförs av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning).

Viktigt att poängtera är att även de moment som görs innan elen kopplas in räknas som elinstallationsarbete, inklusive delmoment som att koppla ihop paneler med snabbkontakter.

En huvudentreprenör kan välja att köpa in dessa elinstallationstjänster av ett elinstallationsföretag. Elinstallationsföretaget kan i sin tur även anlita andra företag eller konsulter, till exempel snickare eller takläggare, för att utföra vissa arbeten. I dessa fall är det huvudentreprenörens ansvar att säkerställa att underentreprenörerna verkligen uppfyller kompetenskravet enligt elinstallationsföretagets egenkontrollprogram.

Det är straffbart enligt lag att utföra elinstallationsarbete (och således även inklusive installation av solcellsanläggningar) utan att vara auktoriserad eller utan att omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Ett företag som utfört olagligt elinstallationsarbete riskerar inte bara att bli av med sin auktorisation, utan även kännbara viten.

”PERSONELLA BEKYMMER”

Låt oss titta på några specifika fall. Under 2021 har tre svenska solcellsinstallationsföretag dömts av förvaltningsrätten till att betala 50 000 kronor vardera i vite för att ha brutit mot elsäkerhetslagen.

De två första av de tre företagen hade under en längre tid installerat solcellsanläggningar utan att vare sig vara registrerade i Elsäkerhetsverkets register eller ha skickat in ett egenkontrollprogram. ”Vi har installerat tusentals solpaneler hos både företag och privatpersoner”, skrev till exempel ett av företagen på sin hemsida. Vid förhandlingarna i förvaltningsrätten uppgav företaget att ”personella bekymmer” drabbat kommunikationen mellan företaget och Elsäkerhetsverket, men att de nu samarbetade med en elfirma som ansvarade för elinstallationerna i solcellsanläggningarna. I februari 2021 inleddes en konkurs mot ett av de två företagen.

Det tredje företaget som drabbades av vite var förvisso registrerat hos Elsäkerhetsverket, men uppfyllde inte kraven för egenkontrollprogram.

”RÄCKER MED ATT GOOGLA”

För att reda ut orsakerna bakom problemet, och försöka hitta en väg framåt, har vi tagit hjälp av en av Sven Höckert, ombudsman på Svenska Elektrikerförbundet, tillika en av de första inom branschen att slå larm om de bristfälliga installationerna. – Jag halkade in på det här spåret runt 2015 då jag fick ett samtal från en av våra medlemmar som sa att ”Nu har jag fått skit för att det blivit problem med en solcellsanläggning. Och jag åkte ju bara dit för att koppla in växelriktaren”, säger Sven. Det visade sig att det var en installation som var väldigt dåligt gjord. Efter det dök det upp ett antal fall där icke auktoriserade personer monterat upp solpanelerna på taket på ett bristfälligt sätt, och sedan tagit dit elföretag för att koppla in dem.

Vilka problem/brister är vanligast vid installationer idag?

Det kan vara allt från dåliga kabeldragningar till att själva taken ibland inte ens hållbara i 25 år, vilket de ska vara utifrån kraven på montering. Som regionalt skyddsombud så ingår det inte bara att kolla elen, utan även att kolla att man jobbar rätt på taket. Eftersom det är ett arbete som sker över två meter från marken så ska du som exempel ha en arbetsmiljöplan. Det saknas säkert på 40–50 procent av installationerna på villor i dagsläget. Att det saknas skydd på gavelsidor är också mycket vanligt. Vissa företag använder bara lina, och många gånger är den fäst på ett sätt så att om de ramlar så åker de över takkanten ändå. Och jobbar man [som installationsföretag] till exempel åt en privatperson och trillar ned under arbetet. Ja, då riskerar privatpersonen att bli ansvarig.

Hur vanligt är det att icke auktoriserade företag/personer installerar solcellsanläggningar idag?

– Det är fortfarande relativt vanligt. Tittar man på internet så säljs det fortfarande mycket färdiga produktlösningar för solceller, och på några av dessa sidor sägs det att individen får montera dem. Det räcker med att googla på ”billiga solceller” för att hitta några stycken. Jag såg en sådan annons senast förra veckan.

Hur ska situationen kunna förbättras?

– Är det någon gång det är viktigt att skriva ett korrekt entreprenadkontrakt i min värld, så är det just vid installation av en solcellsanläggning. Det är helt enkelt nödvändigt att klargöra vem som egentligen bär ansvaret, både för arbetsmiljön och elen. Som det är nu finns det också stora brister i dokumentationen till solcellsanläggningens ägare, och just dokumentationen är särskilt viktig eftersom ägaren tekniskt sett är ansvarig för anläggningen. Köper man en tv eller en mikrovågsugn så får man alltid med en instruktionsbok som visar hur den ska hanteras. Men köper du en anläggning för 250 000 kr är det enda du får en handbok för växelriktaren? Konsumenten ska ju sköta om anläggningen i 25 år, och måste veta hur detta ska göras på bästa sätt

 

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER