Slutmutat i byggbranschen!

Reviderad näringslivskod ska stoppa mutorna, inte minst i offentliga upphandlingar.
Slutmutat i byggbranschen!

Institutet mot mutor, IMM, har reviderat näringslivskoden som via självreglering bekämpar korruptionen i samhället. Koden är normgivande för Sveriges Byggindustriers (BI) uppförandekod. Koden skapades under arbetet med den nya mutbrottslagstiftningen och är ett komplement till lagen. Koden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, även offentligt ägda bolag och gäller alla typer av förmåner.
I koden slås det fast att myndighetsutövning och offentlig upphandling ska ske utan opassande påverkan i en rättsstat. Det är alltså förbjudet att lämna, utlova eller erbjuda en förmån till den som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling. Förmån betyder i det här sammanhanget alla slags gåvor, belöningar och andra förmåner. Utmärkelser och medlemskap som är utan ekonomiskt värde omfattas även de av koden. Näringslivskoden är strängare än brottsbalkens regler. Den som följer koden till punkt och pricka kan förvänta sig att handlandet är straffritt.
Koden antogs av IMM den 20 november förra året. Den är skärpt på flera punkter, till exempel att integritetskänsliga verksamheter inom privat näringsliv fått en stängare reglering. Flera av bör- rekommendationerna är ändrade till ska i den reviderade koden.

Text: Kristina Lindström

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER