Skilda åsikter om elbehörighet

Elbehörighetstredningen ska vara klar den 31 december, då ska regeringens ensamutredare lämna utredningen med eventuella reformförslag. EIO och SEF har nu inkommit med sina ståndpunkter i frågan.
Skilda åsikter om elbehörighet

Elbehörighetstredningen ska vara klar den 31 december, då ska regeringens ensamutredare lämna utredningen med eventuella reformförslag. EIO och SEF har nu inkommit med sina ståndpunkter i frågan.

Frågan om elbehörighet har varit ute på remiss. Målet är att det ska bli tydligare krav för den som söker behörighet att arbeta med elinstallationer. En expertgrupp håller regelbundna möten och regeringens enmansutredare Bo Diczfalusy arbetar nu med att sammanställa materialet.

Bra med elektrikerlegitimation

I en kommentar på Elektriska Installatörsorganisationens hemsida skriver EIO var elteknikbranschens huvudparter står i frågan. Idag får installationsarbete bara utföras av behörig installatör eller yrkesman under överinseende. Detta vill EIO ersätta med en personlig behörighet i form av en elektrikerlegitimation. Behörighetskravet bör avgränsas till de arbetsmoment som påverkar elsäkerheten, menar EIO.

Övergångsregler för vissa

Arbetsuppgifter av enklare slag, som att sätta upp kabelstegar och lägga rör, ska kunna utföras av andra yrkesgrupper. Det kan klargöras i lagstiftning eller i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. EIO vill att övergångsregler ska gälla för de yrkesmän som arbetar i dagens system.

Stora risker med ändringar i lagstiftningen

Svenska Elektrikerförbundet, SEF, å sin sida menar att ändringar i ellagstiftningen skulle få negativa konsekvenser för elsäkerheten. Att avreglera delar av installationsarbetet medför stora risker, och om vissa regler tas bort skulle elsäkerheten försämras både för elektriker och för allmänheten. Anställningskravet hos behörig elinstallatör och elektriker ska finnas kvar. Vidare förslår SEF besiktningar av elanläggningar i villor och bostadsrätter vart tionde år, om inte jordfelsbrytare installerats.

Text: Anna Hedenrud

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.