Skärpta regler för utstationerad personal

Riksdagen har infört nya regler kring utstationerad personal som arbetar I sverige. De som anlitar dessa ska nu få Papper på att de har anmälts till arbetsmiljöverket
Skärpta regler för utstationerad personal

Den nya lagen innebär flera skärpningar. Det företag som utstationerar en person till Sverige för jobb ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket redan från första dagen, jämfört med fem dagar som gäller idag. En kontaktperson för den utstationerade ska också finnas från dag ett. De företag som anlitar utstationerad personal från ett utländskt företag ska nu också få dokumentation på att en anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket.

Får man ingen sådan dokumentation ska det anmälas till myndigheten senast tre dagar efter att arbetet startat enligt Arbetsmiljöverket. Om inte det görs riskerar man en sanktionsavgift. Kravet gäller dock inte för privatpersoner som tar emot tjänster för privat bruk.

LIKA RÄTTIGHETER

Riksdagen röstade även för att villkor mellan de arbetare som utstationerats till Sverige och den inhemska arbetskraften ska bli mer likvärdiga. Bland annat ska villkoren för utstationerade arbetare i kollektivavtal utökas, så att den lön som kan krävas inte behöver begränsas till minimilön. De flesta av lagändringarna är en anpassning till EU-regler på området och började gälla den 30 juli i år

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.