“Sekretessen mellan myndigheter måste minska”

“Sekretessen mellan myndigheter måste minska”

Sekretessen mellan myndigheter måste minska för att motverka kriminella aktörer inom byggbranschen. Det var bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagens budskap i samband med den myndighetsgemensamma konferensen med fokus på arbetslivskriminalitet, som inleddes i Göteborg på tisdagen.
– Sekretessen mellan myndigheter måste minska. I annat fall kommer myndigheter sitta under ett och samma tak, men ändå inte kunna dela information med varandra, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

På den myndighetsgemensamma konferensen var Byggföretagen tydliga med att man arbetar kontinuerligt för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– På Byggföretagen har vi nolltolerans mot medvetet fusk. Det är något vi arbetat hårt med de senaste åren, både enskilt och tillsammans med facken. Men ett stort ansvar vilar även på beställare, myndigheter, riksdag och regering, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande.


arbetslivskriminalitet, byggföretagen
Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

Elmsäter-Svärd är också en av ledamöterna i regeringens nationella delegation mot arbetslivskriminalitet.

Hon underströk att Byggföretagen är positiva till att det nu inrättas fysiska center mot arbetslivskriminalitet men att fler åtgärder är nödvändigt.

– Sekretessen mellan myndigheter måste minska. I annat fall kommer myndigheter sitta under ett och samma tak, men ändå inte kunna dela information med varandra. Myndigheterna måste också göra den offentliga informationen digitalt tillgänglig. Myndighetsuppgifterna måste integreras med ID06-systemet som byggbranschen skapat för kontroll av individer och av företag.

SJU FYSISKA CENTER

Regeringen fattade beslut våren 2022 om att inrätta sju fysiska center mot arbetslivskriminalitet runt om i landet. Just nu är ett regionalt center öppnat i Göteborg och ett i Umeå. Under 2023 är det tänkt att de återstående fem centren ska öppnas i Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping och Malmö.

Så jobbar Byggföretagen mot arbetslivskriminaliteten inom byggbranschen

Samlar aktörer i bygg– och anläggningsbranschen kring en gemensam agenda, gemensam vision och spelregler för Sund konkurrens.

Bedriver ett aktivt lokalt och regionalt arbete för sund över hela landet. Utbildar, vägleder och samordnar aktörer i och kring sektorn i arbetet för sund konkurrens.

Genomför det nationella projektet Sunda byggen. Tillsammans med byggsektorns parter testar och utvärderar vi kriterier och uppföljningsverktyg för en sund byggbransch.

Arbetar intensivt med flera aktörer i branschen för att utveckla digitala systemstöd som underlättar arbetet med sund konkurrens. Det handlar bland annat om indexverktyg & API-kopplingar och system för att kontrollera underentreprenörer. Digitalt tillgänglig myndighetsinformation är en viktig del i detta arbete.

Genomför arbetsplatskontroller i samverkan med medlemsföretagen. Syftet är bland annat att identifiera och åtgärda eventuella brister, samt att skapa faktaunderlag för hållbarhetsindex.

Deltar aktivt i myndighetssamverkan och i uppbyggandet av regionala A-krimcenter. Deltar aktivt i bankinitiativet för hållbara lån.
Källa: Byggforetagen.se
SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.