https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Se upp i backen!

Ny lasermottagare från TopCon
Se upp i backen!

Sluttar marken, eller är det bara den gångna helgens utsvävningar som fortfarande gör sig påminda? Med en lasermottagare från Topcon kan du lämna tvivlen därhän. LS-100D heter modellen, och redovisar höjdavvikelse direkt i displayen med siffror som svårligen låter sig misstolkas ens av den mycket bakfulle. Mottagningsfönstrena är hela 90 millimeter höga, vilket underlättar att finna laserhöjden. Vidare kan du spara avläsningar temporärt med hjälp av en behändig pausknapp. Larmet går om instrumentet hamnat ur läge eller om batteriet börjar tryta, och praktiska magneter låter dig fästa pjäsen direkt på lämpliga plåtytor. Läs mer hos blinken.eu

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.