Sänkt rotavdrag

fick den effekt vi alla visste om… eller nästan alla.
Sänkt rotavdrag

Nu har det gått över två år sedan reglerna för rotavdraget ändrades och nu kan man börja göra säkrare analyser på hur det påverkat branschen och inte bara hänvisa till tillfälligheter eller omständigheter. Bara under det första kvartalet 2018 minskade utbetalningarna med 50 procent jämfört med första kvartalet 2015, eller från cirka 4,4 miljarder till 2,2 miljarder kronor. Antalet utförare minskade från 91 000 till 71 000 vilket är en minskning med 22 procent. Man behöver inte vara rymdforskare för att förstå att större delen av denna minskning inte har gått upp i rök utan omfördelats till en mer ljusskygg marknad utanför vårt gemensamma skattesystem. Det visar även Skatteverkets undersökning där byggföretag fått svara på frågan om svarta löner förekommer i vår bransch. För fem år sedan svarade 23 procent att det gör det, i år var siffran 53 procent. Ser man på Skatteverkets undersökningar de senaste 15 åren, där de frågat olika branscher om de är utsatta för konkurrens från företag som skattefuskar, hade byggbranschen en kraftigt nedåtgående trend mellan 2002 och 2013. Därefter har det vänt brant uppåt igen de senaste fem åren. Restaurangbranschen som legat överlägset högst på denna lista under nästan hela denna period har lyckats ha en nedåtgående trend under nästan 15 år, och numera leds den av byggbranschen följt av transport, och först på tredje plats kommer restaurang. I botten ligger jordbruk och finans/fastighet. 

Nu är inte höjt rotavdrag lösningen på hela problemet, men det är ett stort steg på vägen för att vända den nedåtgående trenden med osund konkurrens där svartarbetet ökar. De nya ID06-korten, som du kan läsa mer om på sidan 26, kommer ge en bättre kontroll på våra storbyggen, men kommer ge en marginell effekt på de företag som konkurrerar om rotjobben. Håller trenden i sig kommer utbetalningarna för rotjobb 2018 vara cirka tio miljarder mindre än under 2015, vilket motsvarar det dubbla i faktiska arbetskostnader. Det motsvarar tiotusentals arbetstillfällen som både har försvunnit samt hamnat under ”radarn”.

Alla undersökningar visar att rotavdraget är självfinansierat och till och med ger tillbaka mer än det kostar tack vare att svarta arbeten omvandlas till vita. Är det inte dags att släppa prestigen och erkänna att det sänkta rotavdraget blev ett misslyckande nu när vi har det svart på vitt? Regeringen med Vänsterpartiet i spetsen lär ju föga troligt ha med det i sitt valmanifest. Men jag förväntar mig att övriga fem partier tar tag i frågan inför höstens val. 

Text: Rickard Carlsson
Publisher

SKRIVEN AV
Rickard
Publisher
Grundare av DMH och ansvarig för alla våra verktygstester. Så har du förslag på produkter eller verktyg som du tycker att DMH ska testa är det bara att höra av dig till mig. (Har du även ett garanterat bra gösställe så är du välkommen att skicka koordinaterna)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.