Säkrare ställningar med nytt avtal

Avtalsvillkoren för ställningsentreprenader har ändrats. Nu ska säkerhet och ergonomi få ett tydligare fokus. Revideringen görs efter en rad uppmärksammade olyckor med byggnadsställningar.
Säkrare ställningar med nytt avtal

Sveriges Byggindustrier och organisationen Ställningsentreprenörerna, STIB, har tillsammans reviderat ett tillägg till standardavtalet AB-U 07. Det branschspecifika tillägget heter STÄLLNING 19. Revideringen är en utveckling av föregångaren ABSE 2002 och innehåller nyheter kring allt från arbetsmiljöansvar till regler för hyrestider. Syftet är att skapa bättre anpassning till förutsättningarna ute i byggprojekten.

Slutkontroll av ställningsarbeten
I det nya tillägget anges att en ställningsentreprenad inte är föremål för slutbesiktning. Istället är nu tanken att det ska göras gemensam slutkontroll efter att ställningsarbetena är avslutade. Fokus ligger på att upptäcka eventuella skador. Efter slutkontroll ska det upprättas ett protokoll med anteckningar för brister som behöver åtgärdas.

Text: Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst

SKRIVEN AV
Svensk Byggtjänst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.