Säker vattens branschregler på remiss

Säker vattens branschregler på remiss

Under 2019 samlade Säker Vatten AB in synpunkter om branschreglerna från olika referensgrupper som VVS-företag, försäkringsbolag, leverantörer, besiktningsmän, VVS konsulter, arkitekter, byggare, myndigheter och branschorganisationer.

FLERA ÄNDRINGAR FÖRESLÅS

Ett förslag till nya branschregler, Säker Vatteninstallation 2021:1, togs sedan fram och den skickades ut på remiss i slutet av januari. Nedan följer några av förändringarna som föreslås:

➔ Våtzoner tas bort i branschregler Säker Vatteninstallation och hanteras istället av tätskiktsbranschen. Plats för Bad och dusch blir kvar.

➔ Placeras fördelarskåp eller annan prefabricerad konstruktion i vägg med tätskikt ska den vara provad mot väggens tätskikt.

➔ Det blir inte längre tillåtet att placera tappvattenfogar i särskild inbyggnad.

➔ En våtrumsmodul eller ett volymhus kan ingå i en Säker Vatteninstallation.

SKA GÄLLA FRÅN 1 JANUARI 2021

Ett färdigt förslag ska presenteras för styrelsen den 25 mars, och då förväntas även att beslut tas om att fastställa branschreglerna.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.
Det här är en annons | Till sajten >