Så vill byggbranschen förbättra kommunernas företagsklimat: “Behöver bli fler som gör jobbet”

Så vill byggbranschen förbättra kommunernas företagsklimat: “Behöver bli fler som gör jobbet”

Företagare inom byggbranschen ger ett svagt betyg på kommunernas företagsklimat. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet 2023. 
– Byggbranschen bidrar varje år med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Vi är en bransch vars åsikter kommunerna behöver lyssna på och ta till sig av, så att vi blir bättre för varandra, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

I Svenskt Näringslivs undersökning, gällande kommunernas företagsklimat, blir betygssnittet 3,3 på en sexgradig skala. 
Detta när företagare i byggbranschen får säga sitt.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, menar att kommunerna behöver lyssna på byggbranschens ståndpunkter.

– Byggbranschen bidrar varje år med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Vi är en bransch vars åsikter kommunerna behöver lyssna på och ta till sig av, så att vi blir bättre för varandra, säger hon i ett pressmeddelande.


byggföretagen, Catharina Elmsäter-Svärd, byggbranschen svenskt näringsliv
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Några av byggföretagarnas högst prioriterade frågor är att det ska bli enklare att delta i upphandlingar, behovet av kortare handläggningstider och en önskan om mer byggbar mark.

– Kommunerna har ansvar för planeringen av till exempel offentlig upphandling, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Okunskap kring varandras roller leder till att projekt ofta försenas och fördyras, säger Elmsäter-Svärd.

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN LIDANDE

Företagarnas betyg på kommunerna när det kommer till kompetensförsörjning är heller inte optimal. 43 procent av företagarna anser att kompetensförsörjningen fungerar dåligt eller inte alls.

– Vi behöver bli fler som gör jobbet. Långsiktigt är det brist på både yrkesarbetare, tjänstemän och chefer, även om konjunkturläget just nu är bistert. Det måste med i planeringen av utbildningsplatser, säger Elmsäter-Svärd.

Drygt 6 600 byggföretagare har deltagit i undersökningen.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.