Så utvecklas byggmarknaden – läget sämre i Stockholm

Så utvecklas byggmarknaden – läget sämre i Stockholm

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar minskar med 14 procent under 2023. Detta enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagens nya konjunkturprognos. Men det råder stora skillnader runt om i Sverige.
– Konjunkturen är stark i Norrbotten och svag i Stockholm, säger Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.

I Byggföretagens konjunkturprognos framgår det att byggmarknaden är starkast i Norrbotten där investeringarna ökar med fem procent under 2023. Detta kan ställas i skarp kontrast med Skåne där bygginvesteringarna minskar med 16 procent.

– Dels har norra Sverige inte en lika stor nedgång i bostadsbyggandet, dels håller regionens stora industrisatsningar uppe investeringsnivåerna i Norrbotten, säger Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen i ett pressmeddelande.


Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.

I Stockholm är det en rejäl tillbakagång. Investeringarna minskar med 18 procent i huvudstaden.

– Räntehöjningarna sänker nyproduktionen av bostäder. Därför drabbas storstadsregionerna hårdast, säger Emil Flodin.

Enligt Byggföretagen kommer de totala bygginvesteringarna 2023 uppgå till 523 miljarder kronor.

Du kan ta del av Byggföretagens hela konjunkturprognos här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.