Så handskas du med isocyanater

Rinnande ögon, eksem och andfåddhet är några av problemen som isocyanater kan ge. I byggindustrin finns stor risk att utsättas. Nu ska skyddet bli bättre.
Så handskas du med isocyanater

Svetsare, målare och byggnadsarbetare hör till dem som riskerar att komma i kontakt med så kallade isocyanater. Det kan ge problem.
Om inte ämnet hanteras rätt finns risk för allt från astma till hudeksem. Även besvär som snuva, hosta, huvudvärk samt irriterade ögon och luftvägar förekommer.

Kunskap ska bättras
Nu ska kunskapen om hur man skyddar sig bli bättre, hoppas organisationen Prevent. I ett nytt faktamaterial som går att ladda ned gratis (ladda ned här) finns rekommendationer för hur man förebygger farorna.

Risker vid hudkontakt
Till exempel är det först på senare år som det visat sig att hudkontakt kan ge samma problem som inandning. För att skydda sig finns ett flertal åtgärder.
Exempelvis kan det handla om att kapsla in arbetet, ha rätt sorts ventilation och se till så att verktyg, ytor och kläder är skyddade. Det har även betydelse vad man väljer för produkter.
Bland annat kan det finnas risk för exponering vid arbete med fogskum, tätning av betongsprickor och injektering vid bergförstärkning.

Upphettning utlöser faran
Härdade produkter som plastdetaljer, lim, färg och lack av polyuretan (PUR) är ofarliga. Däremot kan de ge ifrån sig isocyanater om de hettas upp. Vid bland annat svetsning intill rörisolering finns risk för att det bildas gas och rök som innehåller det giftiga ämnet.
Det nya faktamaterialet är framtaget i samarbete med forskare och experter. I innehållet finns bland annat information om vilka situationer som kräver personlig skyddsutrustning och vilken typ av skydd man bör använda.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.