“Risken finns att 2023 blir ett riktigt uselt år”

“Risken finns att 2023 blir ett riktigt uselt år”

Byggkostnadsindex ökade med 15,6 procent mellan december 2021 och december 2022, enligt färsk statistik från SCB. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen kommenterar nu de dystra siffrorna.
– Vi kommer förmodligen se fler varsel och konkurser. Risken finns att 2023 blir ett riktigt uselt år, säger Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig på Byggföretagen.

Byggkostnadsindex innefattar både entreprenörernas och byggherrarnas kostnader. De ökade kostnaderna för byggherrarna beror till stor del på högre räntekostnader – de steg med 138,0 procent. 

Entreprenörernas kostnader ökade för drivmedel, transporter och elkraft. Det sistnämnda stod för den största ökningen (99,4 procent). I stort sett samtliga varuslag, förutom trävaror, har ökat på årsbasis mellan december 2021 och december 2022.

– Det krävs reformer för att upprätthålla en hög och jämn byggtakt i ett sämre konjunkturläge. När det kommer till bostadsbyggande krävs fortsatta regelförenklingar för snabbare byggprocesser och att det skärpta amorteringskravet tas bort för att kunna upprätthålla efterfrågan, säger Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig på Byggföretagen i ett pressutskick.

Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig på Byggföretagen.

– Stat, regioner och kommuner har också ett stort ansvar för att våga bygga. Det gäller alltifrån nya skolor och vårdboenden till att rusta väg och järnväg, fortsätter Deremar. 

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.