https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Rapport utreder kemiska golvskador

Golv av modern betong har dragits med uttorkningsproblem. Men vilken betydelse har lim, mattläggning och kemikalier för de hälsoproblem som uppstått? Den frågan utreds i en ny rapport.
Rapport utreder kemiska golvskador

Problemet har stötts och blötts i flera år. De utdragna torktiderna i så kallad modern betong, med bascement i stället för traditionell Portlandcement, kan orsaka fuktskador. Bland annat finns exempel där plastmattor lagts på golv med fuktläckage, vilket lett till att limmet reagerat och gett ifrån sig emissioner i form av giftiga gaser. Fenomenet har på flera håll orsakat hälsorisker. Kemiska skador av detta slag utreds i regel när symptomen redan uppstått och problemen blivit akuta.

En ny rapport fokuserar på möjligheterna till förebyggande bedömningar. Projektet har utgjorts av praktiska försök i fråga om fuktomfördelning mellan modern betong och avjämningsskikt efter tät förslutning. Tester har även genomförts för att försöka utvärdera emissioner från ett flertal typer av lim och mattor. En av slutsatserna är att det inte går att rekommendera vattenbaserade lim direkt på betongunderlag vid alla typer av golvbeläggningar. Rapportens författare konstaterar att kunskapsläget idag är för dåligt och att mer forskning krävs. Nuvarande rekommendation från Golvbranschens riksförbund är en skikttjocklek på minst fem millimeter för lågalkalisk avjämning. Siffran är sannolikt för låg med tanke på limfukt och de betongunderlag som läggs idag, enligt studien.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.