Räntehöjningar driver på rekordhöga byggkostnader: “Bistert läge”

Räntehöjningar driver på rekordhöga byggkostnader: “Bistert läge”

Kostnaderna fortsätter att stiga inom byggbranschen. Bland annat har byggherrens kostnader ökat med 47,8 procent i årstakt, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån.
– Tidigare var det byggmaterialen som var den stora kostnadspådrivaren. Nu har detta växlat över till byggherrekostnaderna – vilket innebär att det främst är räntehöjningarna som gör att den rekordhöga byggkostnadstakten bibehålls, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

Entreprenörers kostnader har ökat med 10,1 procent i årstakt medan byggherrens kostnader har ökat med 47,8 procent i årstakt.

Enligt SCB är rådande kostnadsökning den största ökningen i årstakt sedan 1974.

– Det är ett bistert läge i bygg- och anläggningsbranschen, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.


Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen släpper vårens stora konjunkturprognos gällande bygginvesteringar i bostäder, lokaler och anläggningar den 4 april.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.