https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Raka besked

Hultafors vattenpass är byggt för långdistans
Raka besked

Många ytor har ett naturligt försvar mot att låta sig mätas i våg: Genom att vara väldigt långa. Ett litet vattenpass kan mycket väl säga dig att en tavla hänger helt rakt, men om tavlan är trettio meter bred kommer minsta lilla avvikelse att te sig enorm vid hörnen. Detta kan undvikas med hjälp av Hultafors Libella 2000, där huset förvisso bara är 310 millimeter långt, men enkelt låter sig förlängas till det tiodubbla med hjälp av förlängningsskenor. De aktuella skenorna finns att få i längder från 600 till 1800 millimeter. Låt oss heller inte glömma estetiska köpargument: Huset är utfört i gjuten, klarröd aluminium, utrustade med okrossbara blocklibeller försedda med såväl förstoringsglas som fluorescerande reflektor. Läs mer hos www.hultaforsgroup.se

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.