Plåt & Ventföretagen: Hur skapar vi nya affärsmodeller av byggmaterial?

Plåt & Ventföretagen: Hur skapar vi nya affärsmodeller av byggmaterial?

Representanter från Plåt & Ventföretagen är på plats under årets upplaga av Almedalsveckan. Bland annat kommer ett panelsamtal om återbruk av byggmaterial med fokus på byggplåt anordnas.

Under Almedalsveckan kommer förbundets medlemsföretag föra ut budskapet om vad man kan bidra med när det byggs vidare i Sverige för att minska branschens koldioxidutsläpp.

Torsdagen den 29 juni klockan 15 kommer Plåt & Ventföretagen även att arrangera ett panelsamtal om återbruk av byggmaterial. Fokus ligger förstås på byggplåt.

– Byggplåten har hög återbrukspotential och mycket att bidra med i det hållbara samhällsbyggandet. Ett material som är en viktig pusselbit i arbetet med att göra byggbranschen mer cirkulär och samtidigt minska branschens koldioxidutsläpp, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen och ordförande i Svensk Byggplåt.

– Vi arbetar därför långsiktigt och konsekvent med att öka andelen återbrukad plåt i såväl nybyggnationer som i renoveringsprojekt.


Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen och ordförande i Svensk Byggplåt.

Johan Lindström menar att det idag saknas ett nödvändigt standardiseringssystem när det kommer till återbruk.

– Redan i dag är byggplåten ett eftertraktat byggmaterial ur ett livscykelperspektiv, men samtidigt saknas det ett standardiseringssystem för återbruk. Därför måste nästa steg för oss i byggplåtbranschen vara att få ihop processerna så att utbud och efterfrågan matchas.

Plåt & Ventföretagen kommer att lansera handboken ”Så kan plåtspillet minskas – cirkulär ekonomi i praktiken” under Almedalsveckan. Läs mer om Plåt & Ventföretagens program här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER