Peab lyfter de psykiska aspekterna av hälsa och säkerhet

Peab lyfter de psykiska aspekterna av hälsa och säkerhet

Just nu genomför Peab sin arbetsmiljövecka med fokus på det fysiska och psykiska välmåendet i arbetsmiljön. 

Inom byggbranschen är fysiska belastningsbesvär vanligt förekommande, men en mer osynlig problematik är psykisk ohälsa. Båda dessa faktorer är något som Peab vill rikta uppmärksamheten mot under sin årliga arbetsmiljövecka.

– För mig som platschef är en av nyckelfaktorerna för ett lyckat projekt att det finns glädje och stolthet bland alla involverade. Det lägger grunden för en säker och hälsosam arbetsmiljö, säger Per Magnusson, som nyligen avslutat det sex år långa projektet att bygga det nya psykiatrihuset i Kalmar, i ett pressmeddelande.

Enligt Arbetsmiljöverkets årliga rapport kring arbetsskador för år 2021 var sjukdom orsakat av organisatoriska eller sociala faktorer den näst vanligaste orsaken till sjukdom bland kvinnor med tretton procent av andelen anmälningar.

Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg:

– Att jobba hållbart, korrekt och säkert står ständigt i centrum i vår verksamhet. Därför är det viktigt att vi under veckan lägger ett extra fokus på den fysiska och psykiska hälsan. Det är många faktorer som spelar in i hur vi mår på jobbet och vi måste lyfta alla aspekter av hälsa och säkerhet.

Peabs arbetsmiljövecka pågår till den 2 september.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER