Oanmälda kontroller ökar

Åtta myndigheter har genomfört oanmälda kontroller Hos över 100 företag I byggbranschen. Farlig arbetsmiljö, Misstänkta bidragsbrott och svart arbetskraft är några Av resultaten.
Oanmälda kontroller ökar

Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och fem andra myndigheter arbetar gemensamt på uppdrag av regeringen mot olika former av arbetslivskriminalitet. Under två veckors tid genomfördes nyligen 150 oanmälda kontroller hos företag. 100 av dessa var företag var verksamma inom byggbranschen, men även företag inom branscher som städ, bilvård, restaurang och skönhetsvård granskades. Brister i arbetsmiljön hittades hos ungefär hälften av de inspekterade företagen. Totalt upptäcktes över 230 stycken fall av arbetsmiljörisker. I ett 30-tal fall var bristerna så allvarliga att Arbetsmiljöverket beslutade om ett omedelbart arbetsförbud på företagen. Några av bristerna:

➔ Det saknas fallskydd på byggena.
➔ Farliga maskiner har använts.
➔ Arbetstagare har riskerat att andas in ohälsosamt damm.

Arbetsmiljöverket har även hittat ett 20-tal fall av misstänkta brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige. De brister som uppdagats vid kontrollerna kan leda till ytterligare utredningar hos de åtta myndigheterna. Resultat av kontrollerna:

➔ Drygt 50 sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs.
➔ Ett 20-tal fall om misstänkt brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige utreds.
➔ 100 kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare övervägs.
➔ 30 personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER