Nytt tillägg i standarden för stickproppar och kontakter

En uppdatering av standarden för stickproppar och kontakter för anslutning av spisar till en fast anläggning finns nu.
Nytt tillägg i standarden för stickproppar och kontakter

SEK Svensk Elstandard har uppdaterat standarden för stickproppar och uttag med ett nytt tillägg. Tillägget innehåller en ny typ av stickpropp för anslutning av spisar till en fast anläggning med enfasanslutning upp till 25 ampere.

Svensk Elstandard har publicerat ett nytt tillägg (T1:2018) till standarden för stickproppar och uttag för allmänbruk, SS 428 08 34 utgåva 3. Tillägget innehåller en ny typ av stickpropp för anslutning av spisar till den fasta anläggningen med enfasanslutning upp till 25 ampere. 

Det don som beskrivs har sedan tidigare funnits i Norge. Detta innebär att den modellen av spisuttag och stickproppar till spisar har kunnat säljas även i Sverige om de varit tillverkade i Norge.

Bakgrund till tillägget

Elsäkerhetsverket beslutade den 1 december om en tilläggsföreskrift till gällande föreskrift för stickproppar och uttag för allmänbruk med nummer 2018:1. Den innehåller en uppdaterad lista över standarder där även tillägg T1 till SS 428 08 34 finns med. Elsäkerhetsverkets föreskrift trädde i kraft den 1 januari 2019. 6

Text: Micaela Nordberg: Svensk Byggtjänst

SKRIVEN AV
Svensk Byggtjänst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.