Nytt stöd ska få fler att energieffektivisera

Energibesparande åtgärder blir sällan genomförda. Nu kan man få hjälp att effektivisera.
Nytt stöd ska få fler att energieffektivisera

Nu kan små och medelstora företag få hjälp att effektivisera sin energianvändning. Ett nytt stöd går att söka för bland annat merkostnad vid energieffektivisering, kompetenshöjning hos personalen, eller för att ta in konsulthjälp.

Många företag har stora möjligheter att energieffektivisera, men det är vanligt att de energibesparande åtgärderna aldrig blir genomförda. Projektet ”Teknikutveckling och innovation” erbjuder ett nytt stöd som ska minska hindren för energieffektivisering och få fler att göra mer.

Kan få upp till 70 procent i stöd
Det finns flera anledningar till varför företagen inte väljer att effektivisera sin energianvändning. Det kan bero på kompetensbrist inom företaget, att det saknas rätt teknik eller att den ekonomiska risken är för stor. Genom projektet kan företagen söka stöd för att minska dessa hinder.

Inom följande områden kan företagen söka stöd:
• Åtgärder för energieffektivisering
• Organisations- och processinnovation
• Konsulttjänster och kunskapshöjande insatser
• Stöd till innovation och experimentell utveckling.

Företagen kan få upp till 70 procent av kostnaden i stöd beroende på vilken typ av åtgärd det gäller och hur stort företaget är. Ett krav för att få söka stöd är dock att företaget har gjort en energikartläggning.

Omfattar totalt cirka 20 miljoner
Stödet omfattar totalt cirka 20 miljoner kronor. Den första utlysningen pågår nu fram till och med 31 augusti. Det kommer sedan att gå att söka stödet i flera perioder till och med 30 april 2020.

Text: Louise Rosén

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER