Nytt stöd för energieffektivisering

Regeringen föreslår ett nytt stöd för att påskynda och främja energieffektivisering i flerbostadshus.
Nytt stöd för energieffektivisering

Det nya stödet föreslås efter en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget till ny förordning går nu ut på remiss.

Redan hösten 2016 infördes ett renoverings- och energieffektiviseringsstöd som var riktat till byggnader med hyresbostäder i socioekonomiskt utsatta områden. Intresset visade sig dock vara relativt svagt och därför avvecklas stödet.

Utifrån att stödet fick ett så begränsat genomslag gjorde Riksrevisionen en granskning. Om regeringen i framtiden skulle överväga att införa ett liknande stöd för renovering och energieffektivisering rekommenderade Riksrevisionen bland annat ett stöd utformat utifrån vilka problem som det ska avhjälpa, en konsekvensanalys av tänkbara effekter samt enklare ansöknings- och uppföljningsprocesser.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 24 maj.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.