Nytt fogskum med låg halt av isocyanater

Nytt fogskum med låg halt av isocyanater

Ingen faromärkning? Inga utbildningskrav? Med nya fogskummet Easy Foam 588 har Dana Lim lyckats sänka halten av monomeriska isocyanater till den grad att produkten inte omfattas av EU:s och Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Säkert att använda av vem som helst med andra ord.

Och detta utan att kompromissa med egenskaper som isoleringsförmåga och vidhäftning. Easy Foam 588 är ett permanent elastiskt fogskum med högt termiskt och akustiskt isoleringsvärde som fäster på de flesta byggmaterial som trä, betong, sten, gips, metall, PVC och polystyren.

Kanon för jobb som tätning/isolering runt rörgenomföringar, fönster- och dörrkarmar och mellan väggelement. Deklarerad i Nordisk Miljömärknings deklarationsportal för Svanenmärkta byggnader.

Läs mer på www.danalim.se.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.