Nytt avtal klart för 42 000 tjänstemän inom bygg och anläggning: ”Glädjande”

Nytt avtal klart för 42 000 tjänstemän inom bygg och anläggning: ”Glädjande”

Byggföretagen har nu träffat överenskommelser med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen om ett nytt Tjänstemannaavtal på 24 månader. Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal medan löneavtalet med Unionen fortsatt är ett pottlöneavtal.

Johanna Vilhelmsson, avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet på Byggföretagen, kommenterar överenskommelsen:

– Byggföretagen gick in i avtalsrörelsen med en ambition om att bibehålla Tjänstemannaavtalets flexibilitet och goda möjligheter till lokala överenskommelser. Det är glädjande att vi nu har en överenskommelse som ligger i linje med det, säger hon i ett pressmeddelande.


Johanna Vilhelmsson, avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet på Byggföretagen.

Även om de materiella förändringarna i avtalet genom avtalsrörelsen är få har parterna kommit överens om flertalet arbetsgrupper där viktiga frågor för branschens tjänstemän och chefer kommer arbetas med under avtalsperioden.

– Parterna kommer gemensamt undersöka hur arbetsbelastningen och möjligheterna till återhämtning ser ut för branschens tjänstemän och chefer. Därtill ska Byggföretagen och Unionen arbeta vidare för att nå ett nytt löneavtal att anta i nästa avtalsrörelse, säger Vilhelmsson.

ARBETSGRUPP TILLSÄTTS

Notervärt är att en arbetsgrupp tillsätts även med Sveriges Ingenjörer och Unionen för att “diskutera förutsättningar för lokal samverkan och hur dessa kan förbättras”.

– Den lokala samverkan är en viktig fråga för avtalsområdet där utgångspunkten är att företags- och medarbetarnära lösningar ska komplettera Tjänstemannaavtalet. Arbetet som kommer bedrivas i dessa arbetsgrupper ser vi på Byggföretagen framemot att genomföra tillsammans med våra motparter i en fortsatt konstruktiv anda.

Tjänstemannaavtalet omfattar drygt 42 000 tjänstemän i bygg- och anläggningsbranschen. Det nya avtalet gäller från den 1 april 2023 till den 31 mars 2025.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.