https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Nya vägledningar om egenkontroll

Elsäkerhetsverket har tagit fram två nya vägledningar om egenkontrollprogram. Den ena riktar sig till företagsledningen, den andra till medarbetarna.
Nya vägledningar om egenkontroll

Det är företagsledningen i ett elinstallationsföretag som ansvarar för att verksamheten och dess medarbetare följer reglerna, bland annat genom att använda egenkontrollprogrammet. Men medarbetare i ett elinstallationsföretag har också ett ansvar, till exempel att ha koll på vilka arbeten som de faktiskt får utföra. Elsäkerhetsverket har nu tagit fram två vägledande skrifter, en för varje målgrupp.

FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN

I vägledningen för företagsledningen beskrivs övergripande företagsledningens skyldigheter gällande egenkontrollprogrammet och hur det praktiskt kan användas i en verksamhet. Kan man inte besvara de aktuella frågeställningarna behöver troligen egenkontrollprogrammet kompletteras. För att få hjälp med detta hänvisar Elsäkerhetsverket till handboken ”Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen”. Där finns också hänvisningar till gällande regelverk.

FÖR MEDARBETARE

I vägledning för medarbetare ges övergripande exempel på hur medarbetare kan arbeta med olika frågeställningar med egenkontrollprogrammet som utgångspunkt innan ett elinstallationsarbete påbörjas. Bland annat tas följande frågeställningar upp:

➔ Har du och arbetsgivaren stämt av din roll i företagets egenkontrollprogram under det senaste året?

➔ Ingår det aktuella elinstallationsarbetet inom ramarna för din roll inom företaget? ➔ Vet du hur den befintliga anläggning är uppbyggd?

➔ Har du identifierat och inspekterat den del av anläggningen som omfattas av uppdraget?

➔ Om du känner dig osäker kring dessa frågeställningar ska du prata med din arbetsledning innan arbetet påbörjas.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.