https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Nya riktlinjer för renovering av golv

Kan användas som underlag vid upphandling
Nya riktlinjer för renovering av golv

Golvbranschen GBR har nu tagit fram nya riktlinjer för golvrenovering. Riktlinjerna kan användas som underlag vid upphandling och bedömning av renoveringsarbeten.

– De nya riktlinjerna har tagits fram i samarbete med branschens aktörer och det säkrar att de är fackmannamässigt utformade. För många offentliga beställare kommer renovering nu att bli ett attraktivt alternativ till att riva ut och lägga nytt, säger Jenny Adnerfall, hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR i ett pressmeddelande.

MINSKAR KOLDIOXIDUTSLÄPP

Renovering av golv innebär en besparing av naturresurser och minskar koldioxidutsläpp. Enligt en analys från IVL Svenska Miljöinstitutet och golvföretaget Bona kan renovering minska utsläppen av koldioxid med 75 procent.

– Med de nya riktlinjerna får vi möjlighet att ta ännu ett steg i branschens klimatarbete. Alla vinner på att vi värnar naturresurser och minskar koldioxidutsläppen så mycket det går. Därför är det viktigt att renovering också finns som möjligt alternativ, säger Adnerfall.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.