Nya regler om byggnaders energiprestanda

Den 15 maj infördes nya tekniska krav på byggnader när det gäller utrustning för laddning av elfordon. Krav införs även på inspektion av vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem.
Nya regler om byggnaders energiprestanda

EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda ska införas i den svenska lagstiftningen. Med anledning av detta beslutade riksdagen under förra veckan om flera nya krav.

Det ena omfattar nya krav på byggnader när det gäller utrustning för laddning av elfordon, vilket innebär att ett nytt tekniskt egenskapskrav om laddning av elfordon införs i planoch bygglagen. Det andra handlar om krav på att byggnader som har system för uppvärmning eller luftkonditionering med en nominell effekt över 70 kilowatt ska inspekteras regelbundet, vilket innebär en ändring i lagen om energideklaration för byggnader.

ARBETE MED FÖRESKRIFTER PÅGÅR

Samtliga ändringar börjar gälla den 15 maj i år. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de nya reglerna.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.